Drinkwaterkwaliteit zuid holland

Het drinkwater in Zuid – Holland is veilig. Een mogelijk kankerverwekkende stof die in de GenX-technologie zit, is op meerdere plaatsen in de provincie in het drinkwater gemeten. Maar dat gaat om zulke kleine hoeveelheden dat mensen geen gevaar lopen, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Tot die conclusie komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Natuurfenomenen zoals verzilting en klimaatverandering, maar ook landbouw en industrie beïnvloeden de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. In Zuid – Holland wordt veel drinkwater onttrokken aan grond- en oppervlaktewater.

Drinkwaterkwaliteit zuid holland

Het is dus belangrijk de bronnen voor drinkwaterwinning te beschermen voor. Foto ter illustratie: Colourbox. De omstreden stof GenX zit in meer plaatsen in het water dan gedacht. De krant heeft op diverse plaatsen in Zuid – Holland getest of GenX in het kraanwater voorkomt. Bloedtest voor omwonenden van chemiebedrijf Chemours. Omwonenden hebben mogelijk een hoge concentratie van de door Chemours gebruikte kankerverwekkende stof PFOA in hun lichaam. Poll: Maak jij je zorgen over het drinkwater in Zuid – Holland ? De stof Genx, die volgens toxicologen gevaarlijk is voor de volksgezondheid, blijkt al op diverse plaatsen in Zuid – Holland te zijn aangetroffen in het leidingwater.

Conclusie: het water is veilig, maar de veiligheid staat wél onder druk.

Drinkwaterkwaliteit zuid holland

Onze filters houden dit niet tegen. Ruim 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid – Holland kunnen 24 uur per dag rekenen op het water van Dunea. Maar hoe wordt drinkwater nou gemaakt? Giftige stof GenX in drinkwater Zuid-Holland door lozingen chemiebedrijf.

Uit onderzoek blijkt dat als resultaat van lozing van het bedrijf Chemours, de giftige stof GenX in het drinkwater terecht is gekomen op veel meer plekken dan tot nu toe bekend. Rijkswaterstaat en de provincie Zuid – Holland maken zich zorgen over de lozing van GenX en de gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater, zo schrijft het AD vrijdag. Het AD onderzocht kraanwater uit Dordrecht. Ze zouden de vergunning willen bijstellen en uiteindelijk de lozingen willen verbieden. Maar op dit moment is er nog geen gevaar. De giftige stof GenX is al langer omstreden.

Chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht loost de stof in het oppervlaktewater. Maar GenX zou volgens toxicologen beslist niet in het drinkwater mogen zitten. De Vrije Universiteit nam in opdracht van het AD zes proefmonsters in Dordrecht. In zes gemeenten in Zuid – Holland is bij meting van het drinkwater de giftige stof GenX gevonden.

De huidige concentraties zijn niet schadelijk voor de volksgezondheid. De concentratie FRD-903 in het Zuid -Hollandse drinkwater overschrijdt de richtwaarden bij de huidige emissie niet, ook niet in de toekomst. Dat blijkt uit een risicoschatting van het RIVM op basis van berekeningen van het drinkwaterbedrijf Oasen. Op dit moment zijn de concentraties FRD 903 in drinkwater.

Ja dat kan, zie de informatie op de website van de GGD Rotterdam – Rijnmond.

Drinkwaterkwaliteit zuid holland

Zie ook de informatie op de website van drinkwater bedrijf Oasen. En de informatie op de website van drinkwaterbedrijf Dunea. Bij vragen kunt u op werkdagen tijdens kantooruren bellen met het team Milieu, Hygiëne en. Het kraanwater in Zuid – Holland is nog steeds van uitstekende kwaliteit. De concentraties zijn zo laag dat ze geen risico voor de volksgezondheid vormen, dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, toxicologen en de drinkwaterbedrijven.

Maar vertrouw je het toch niet en haal je nu liever flessenwater uit de. Oasen gaat hiervoor het water op haar zuiveringsstation in Langerak nog meer ontharden. Nergens in Zuid – Holland is het water nu zo zacht. Op meer plaatsen in Zuid – Holland dan tot nu toe werd aangenomen zit de chemische stof GenX in het drinkwater.

Waterbedrijven maken zich grote zorgen en eisen maatregelen. Van de overheid moet chemiebedrijf Chemours in Dordrecht stoppen met de grootschalige lozing van de omstreden stof GenX in de rivier de Merwede. Kwaliteit van het drinkwater in Zuid – Holland is in gevaar. Toxicologen hebben grote zorgen over de effecten van die stof op de volksgezondheid.

Met deze petitie willen wij de gemeente Dordrecht duidelijk maken.