Drinkbaar water maken

Natuurlijk kun je water in flessen kopen, maar dat heeft ook nadelen: denk aan de prijs (duur), het afval en je moet maar net bij een winkel in de buurt zijn. Een alternatief is zelf zuiveren. Er zijn verschillende manieren om zelf schoon drinkwater te maken. Dat lukt zelfs uit het modderigste poeltje of meest vervuilde rivier. Drinkwater maken uit hemelwater, afvalwater, grondwater of slootwater spreekt tot de verbeelding en vanwege onze kennis en ervaring met helofytenfilters, ook op dit vlak, krijgen we regenmatig de vraag of het mogelijk is om zelf drinkwater te maken. Nu is het zo dat op het leveren van drinkwater in de westerse wereld.

Drinkbaar water maken

Oppervlaktewater drinkbaar maken.

In veel avontuurlijke films zie je dat de hoofdpersonen water drinken uit kraakheldere rivieren, beken of meren. Dit is een verkeerd beeld van de werkelijkheid, veel van deze waterbronnen zitten vol met virussen, bacteriën en parasieten. Als je dit water drinkt zonder het eerst te zuiveren. Er zijn daarom veel mensen bezig om te bekijken hoe je op een slimme manier toch genoeg drinkwater kan krijgen. Een van de oplossingen is om drinkwater te maken van oceaanwater.

Het belangrijkste wat je moet doen is het water minder zout maken. Er bestaan verschillende manieren om. Maar er is één probleem: ontzouten kost zeer veel energie. Bio-ingenieur Marjolein Vanoppen onderzocht voor haar doctoraat hoe het energieverbruik van deze techniek verminderd. Meer dan 70 procent van het aardoppervlak is bedekt met water, maar slechts een fractie daarvan is zoet water. Wetenschappers weten wel hoe ze het zout uit zeewater moeten halen, maar vonden tot dusver geen betaalbare manier om dat te doen.

Oftewel destillatie is een manier om o. Door het zeewater te koken en de damp op te vangen zorg je ervoor dat de residuen uit het water verdwijnen. Houd er rekening mee dat het binnenste kopje vuil kan zijn waardoor je twee keer moet destilleren. Kan je van al het water op de aarde drinkbaar water. Spring naar De productie van drinkwater – Ze maken deel uit van het geleverde drinkwaterproductiesysteem.

Er zijn twee geschikte oplossingen om het regenputwater drinkbaar te maken (in feite spreekt men beter van biocompatibel in plaats van « drinkbaar »): microfiltratie en omgekeerde osmose. Het is zo gewoon dat je er bijna nooit bij stil staat. Maar weet je dat er heel veel met het water gebeurt voordat we het kunnen drinken? Je zou bijvoorbeeld zeewater kunnen verdelen over een grote oppervlakte met zwarte ondergrond.

Hierdoor verdampt het water sneller en komt het in de atmosfeer terecht. Dit zou meer regen veroorzaken. Hiermee zou je de droogte in sommige gebieden kunnen verminderen. Of is dit totaal onrealistisch?

Dat water was echter niet zuiver genoeg voor drinkwater en diende alleen voor schoonmaken en industrieel gebruik. Aan de gescheiden leidingnetten herinneren nog putdeksels in Amsterdam met de opschriften.

Drinkbaar water maken

Hetzelfde geldt voor jodium- en chloordruppels. Waterfilter: schakel een filter met een extra zuiveringselement in. Alleen bij deze optie ben je zeker van 100% zuiver drinkwater. Op aarde is genoeg zout water om het drinkwatertekort op te lossen. Waar we echter gebrek aan hebben, is een goede methode om dit water drinkbaar te maken. Een team van Amerikaanse en Duitse wetenschappers heeft een systeem gemaakt dat met behulp van een paar dunne buisjes en een batterij.

Het probleem is echter dat in de meeste derde wereldlanden het water uit de kraan niet altijd even gezond is om zomaar te drinken. Het komt zelfs vaker voor dat mensen ziek worden van vervuild leidingwater dan van onhygiënisch klaargemaakt eten. De voornaamste virusinfecties die je via drinkwater kunt oplopen zijn. Bacteriën en virussen in putwater kunnen u ziek maken. Bronnen van besmetting van het grondwater zijn: – knaagdieren, insecten, stof en organisch materiaal bij slecht afgesloten waterputten. Open putten mag u dus niet gebruiken om drinkwater te. Welke filters zijn er nodig en in welke volgerde moeten deze geplaatst worden om van hemelwater drinkbaarwater te maken ? Deze installatie tovert regenwater om tot drinkwater. In Nederland is er aan regenwater geen gebrek.

Maar hoe kan je al dat regenwater omzetten in drinkwater ? Als er iets is waar Nederlanders graag een praatje over maken is dat het weer. We klagen vooral graag over een nat weersverschijnsel: regen.