Biologische waterzuivering vijver

Een moerasfilter of helofytenfilter zuivert uw vijver op een natuurlijke manier door middel van planten. U leest hier alles over de werking en de aanleg. De zuiverende werking van een moerasfilter is zo sterk dat het zelfs wordt gebruikt als een natuurlijke manier van afvalwaterzuivering. Helofytenfilters zijn als geen ander. De belangrijkste taak van een filter is het verzorgen van een biologische zuivering. Vijverfilters worden daarom ook meestal biologische filters genoemd.

Biologische waterzuivering vijver

In een biologisch filter zit een grote kolonie bacteriën, die kleine afvaldeeltjes uit de vijver omzetten in (hoofdzakelijk) CO2. Onze opgebouwde kennis over vijvers en de natuurlijke filtering ervan, hebben we uitgebreid naar biologische zuivering van afvalwater.

Dit is enkel voor huishoudelijk water, strikt gescheiden van regenwater. We kunnen vrij ver gaan in de waterzuivering: naargelang o. Dit heb ik jarenlang één van de. Ze verstoren het biologisch evenwicht enorm en zijn schadelijk voor dieren. Heldere- vijvermiddelen zijn ook. Biologisch filteren = lagere energiefactuur. Een helofytenfilter of moerasfilter wordt vaak toegepast bij sier- en zwemvijvers. De filter bestaat uit een kunstmatige moeraszone waar planten met hun wortels rechtstreeks ingebed staan in substraten.

In de filter zorgen de planten en bacteriën voor een natuurlijke waterzuivering. Deze lava wordt reeds jaren efficiënt toegepast in de waterzuivering en is dus zeker een must voor de installatie van het natuurlijke filter. Van biologisch zuivering is sprake indien de kringloop van stoffen (of afvalstoffen) in stand wordt gehouden door biologische processen, waarbij afvalstoffen steeds verder worden afgebroken en zodoende dus worden verwijderd uit het water. In vijverwater bevinden zich altijd organische afvalstoffen.

Een tuinvijver met een natuurlijk evenwicht heeft weinig onderhoud nodig, belast het milieu minimaal en is relatief goedkoop. Je hoeft geen dure filters, pompen, uv-lampen en. Vissen kunnen je vijver vervuilen met hun afvalstoffen en zo het biologisch evenwicht verstoren. Algen Een beperkte algengroei is eigen aan de biologische processen in een vijver, want algen vormen een belangrijke schakel in de voedselketen. Een slechte zuurgraad (pH lager dan 7,3 of hoger dan 8,3) is schadelijk voor een goede werking van de bacteriën die instaan voor de waterzuivering, met een te veel aan. Bladeren, stuifmeel, zaadjes, dode insecten. Het resultaat is gekend: troebel en groen water. In de winter kan het rottende materiaal zelfs giftig methaangas onder de ijslaag vormen.

Dit is een gevaarlijke toestand voor het biologisch leven in de vijver. Een zwemvijver is een vijver waarin je ook kan zwemmen. De zuivering van het water gebeurt volledig biologisch met een filterende moeraszone. In de zwemzone bevinden zich doorgaans geen planten en vissen. Het werkingsprincipe van de meeste filters die in tuin- en vijvercentra te koop worden aangeboden, is tweeledig: Stap 1: mechanische filtering door filterborstels, filtermatten, schuimmatten… verwijdering van vuildeeltjes, zweef- en draadalgen, plantenresten. Stap 2: biologische zuivering door een specifiek, poreus.

Biologische waterzuivering vijver

Vooral in de biologische afvalwaterzuivering en bij koi- vijvers is men steeds blijven zoeken naar betere vormen van waterfiltering, wat resulteerde in de huidige stand van zaken. Bij ons zijn deze systemen daarom niet in een octrooi te vatten omdat ze een logisch gevolg zijn van bestaande technieken en toepassingen. De planten en de bacteriencollonies in het vijversubstraat zorgen voor de biologische zuivering en breken de nitraten en de fosfaten in het water af. Een evenwichtig uitgewerkte lavafilter werkt het best. De vijverplanten in een lavafilter worden gekozen aan de hand van hun waterzuiverende kwaliteit gecombineerd met hun. Hoe je een vijver moet aanleggen kom je hier te weten.

Zwemvijver ( vijver waarin je kunt zwemmen met een apart plantengedeelte voor de waterzuivering ) 5. Het water wordt niet chemisch behandeld zoals in een traditioneel zwembad, maar wordt op biologische manier gefilterd door planten die zich in een apart. Dit gezuiverde afvalwater komt in een vijvertje terecht. Je bepaalt de kwaliteit van het vijverwater aan de hand van de ongewervelde diertjes. Voor je op zoek gaat naar deze diertjes, leg je kort uit hoe het afvalwater.

Deze nemen het voedsel voor algen en wieren op zodat zij. In een echte biologische zwemvijver zorgt het plantengedeelte werkelijk voor een totale biologische zuivering van het zwemwater tot een drinkwaterkwaliteit, winter én zomer. Natuurlijke biologische waterzuivering voor bassins en vijvers.