Bestuursbeurs eur

Je hoeft deze beurs niet individueel aan te. Bacheloropleidingen Open submenu. Studenten die lid zijn van het bestuur van een studentenorganisatie. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

De Erasmus Universiteit Rotterdam ( EUR ) verstrekt via het profileringsfonds beurzen aan voltijdse studenten van. EUR -student lid bent van het bestuur van een studentenorganisatie. Ook internationale studenten krijgen bestuursbeurs. Fonds Bijzondere voorzieningen. Het Profileringfonds vervangt het Afstudeerfonds en wordt uitgebreid. Dat betekent onder andere dat niet alleen Nederlandse studenten in besturen en medezeggenschap een vergoeding ontvangen, maar ook studenten van. Vorig jaar kregen 304 studenten een bestuursbeurs vanwege hun functie in het bestuur van een studentenvereniging.

Daarnaast waren er 178 studenten die een beurs kregen voor een indivuele bestuursfunctie, bijvoorbeeld het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad. Sportverenigingen Skadi, Antibarbari en RSRC krijgen er waarschijnlijk minder maanden bestuursbeurs bij dan ze eerst dachten. Directeur Jon de Ruijter van Erasmus Sport zou kiezen voor een andere verdeling dan het College van Bestuur in januari deed. Als het aan de Uraad ligt, komt het besluit over. Daarom pleit de EUR voor een bredere doelgroep en een andere aanpak van flexstuderen, die meer is gericht op deeltijdonderwijs en de mogelijkheid biedt digitaal onderwijs te.

Die ondersteuning komt uit het profileringsfonds, in de vorm van een bestuursbeurs of een andere financiële compensatie. Nieuws van Erasmus Magazine ( EUR ) over studenten, onderwijs, onderzoek en meer. De bestuursbeurzen en de subsidie voor eerstejaarsleden worden met onmiddellijke ingang stopgezet. De beurzen voor studentbestuurders gaan vanaf komend studiejaar met 136 euro omhoog naar 425 euro per maand. Dat werd dinsdag afgesproken in een bij vlagen tumultueuze U-raadsvergadering. De publieke tribune zat dinsdagmiddag voor de verandering bomvol. Circa honderd studentbestuurders. De studentenvereniging is ook niet meer welkom bij academische bijeenkomsten en introductiedagen.

De maatregel betekent dat de bestuursbeurzen en. Studenten betalen bij hun lokale comité EUR 65,00 administratiekosten. Dit wordt achteraf gefactureerd door IFMSA-NL via de stedenrekening. Nu is het nog zo dat studenten die gebruik willen maken van bestuursbeurzen, ingeschreven moeten staan aan een universiteit of hogeschool en dus collegegeld moeten betalen.

De student die deel uitmaakt van een medezeggenschapsraad komt in aanmerking voor een bestuursbeurs ter grootte van het in de tabel genoemde aantal. Het is niet op te brengen door je leden en daarnaast mag je niet betaald worden voor bestuurs werk als je een bestuursbeurs wil ontvangen. Facultaire Studentenraad can apply for a bestuursbeurs ( scholarship for student representatives). The amount of the scholarship for a one- year period as a student representative is equal to two months of student funding by the IBG (mostly Dutch students) or about EUR 500 for students with. Deze maatregel betekent dat de bestuursbeurzen en de subsidie van de eerstejaarsleden per direct worden stopgezet en dat de vereniging vooralsnog niet meer welkom is bij academische plechtigheden en de universitaire Eurekaweek, de introductiedagen van de Erasmus Universiteit.

Landelijke Overleg Studentdecanen (LOS) – Profileringsfonds: enkele suggesties ter advisering. Halbe Zijlstra in het debat Collegegeld. EUR – studenten die een tweede opleiding volgen. We zorgen ervoor dat studenten die meer uit hun studietijd willen halen niet worden tegengewerkt, maar juist in hun ambitie worden gestimuleerd. RS speelt al haar thuiswedstrijden op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam ( EUR ) in het sportgebouw van Erasmus Sport, sporthal Woudestein. Door de prestaties van de afgelopen jaren behoort de vereniging op sportief gebied tot de top van de sportverenigingen op de Erasmus Universiteit. Ook bij vrouwenvereniging UVSV uit Utrecht waren misstanden en zijn bestuursbeurzen opgeschort.

Tegenover het AD heeft het televisieprogramma het onder meer over een eerstejaars die met een hoofdwond naar het ziekenhuis moest. Vrouwenstudentenvereniging UVSV uit Utrecht krijgt van de hogeschool en universiteit geen bestuursbeurs en subsidie meer. Tv-programma Rambam ging undercover tijdens de ontgroening van de vereniging en zou grove misstanden hebben ontdekt. Rambam infiltreerde ook in RSC, het studentencorps van Rotterdam.

EUR 67,441 gross for Lundqvist, and EUR 121,742 gross for Peels. De rector magnificus waarschuwt ervoor dat de bestuursbeurzen in de toekomst onder druk komen te staan.