Besnijdenis islam leeftijd

De leeftijd waarop islamitische jongens dienen te worden besneden, ligt niet vast. Om die reden zijn er vele lokale verschillen. Zo worden bijvoorbeeld Marokkaanse jongens op jongere leeftijd besneden dan Turkse jongens. Bij Turkse jongens vindt de besnijdenis vaak plaats na hun zevende levensjaar, zodat ze het.

U kunt met uw zoon al op jonge leeftijd (vanaf 6 maanden) terecht bij de besnijdenis kliniek. De ideale leeftijd is ongeveer tot 3 jaar.

Besnijdenis islam leeftijd

Ook in het Christendom en de Islam is er geen specifieke leeftijd genoemd die ideaal is, desalniettemin wordt er wél geopperd de behandeling voor het 13e jaar te laten plaatsvinden. Dames wat is volgens de islam of wetenschap het beste leeftijd om een jongetje te besnijden ? Leeftijd van jullie zoontje bij besnijdenis ? Op welke leeftijd hebben jullie je zoontjes besneden. Vanaf welke leeftijd kan ik mijn zoon laten besnijden?

Er is geen bepaalde leeftijdsgrens voor het besnijden volgens de Islam. Bovendien is het aan de ouders de taak om hun zoon voor zijn pubertijd te laten besnijden. De kleinkinderen van onze Profeet (s.a.w), Hasan en Hoesain, waren 7 dag oud toen ze besneden werden. Uit de betrouwbare Hadith bronnen van Boekhari en Moeslim is te lezen dat Profeet Ibrahim op zijn tachtigste leeftijd is besneden (1).

Besnijdenis islam leeftijd

De meest gangbare besnijdenisvorm bij mannen is het rondom wegsnijden van de voorhuid, zoals de Latijnse naam circumcisie (circum=rondom, cisie=snijden). In de Islam wordt gezegd dat de.

De eikel van een besneden jongen zou minder gevoelig dan die van een onbesneden leeftijdgenoot zijn. Besnijdenis is dus gecontesteerd binnen de Islam. Veel ouders willen graag weten wat de meest ideale leeftijd is voor de besnijdenis. Wij besnijden vanaf de 8de dag. Het genezingsproces verloopt veel sneller op jongere dan op latere leeftijd. Een vernauwde voorhuid kan op latere leeftijd problemen geven bij bijvoorbeeld het plassen.

Bij wat oudere jongens wordt deze vorm van besnijdenis meestal onder algehele verdoving uitgevoerd. In Nederland worden jongens in Islamitische en Joodse gezinnen doorgaans besneden. Soms krijgen ze een klein sneetje in de clitoris. Men spreekt in de Engelse literatuur van "Female Genital Mutilation" of kortweg FGM, een term die aangeeft dat het hier om een verminking gaat. Toen ik rond mijn 20ste aan mijn islamitische ouders de mededeling deed dat ik geen moslim was, sloot ik een proces af waarin het mij steeds. Ik heb besloten mijn zoon, die nu 2 jaar is en daarmee de onder Marokkanen gebruikelijke leeftijd heeft om besneden te worden, niet te laten besnijden.

Hoffer zou graag zien dat naast de discussie onder artsen er ook een dialoog op gang komt binnen de joodse en islamitische gemeenschappen. Is besnijdenis in deze tijd nog wel noodzakelijk? Hij ziet meer mogelijkheden tot discussie bij moslims dan bij joden. Vaak gebeurt dit op de zevende dag na de geboorte, maar in ieder geval vor het 13de levensjaar.

Afhankelijk van het land varieert de leeftijd voor de besnijdenis van jongens van nul tot vijftien jaar.

Besnijdenis islam leeftijd

Soms wordt de besnijdenis al direct na de. Wat is de ideale leeftijd voor een besnijdenis ? Adam Kinderkliniek behandelt alle leeftijden vanaf 1 maand oud. Volgens de Islam moet de besnijdenis tussen de leeftijd van 7 dagen oud en de pubertijd (ca 13 jaar) plaatsvinden. De actie lijkt anti-religieus, maar dat komt doordat in Nederland vooral islamitische en joodse jongetjes worden besneden. In feite sluit de KNMG aan bij een internationale. Krijnen onderging de ingreep op driejarige leeftijd, vanwege een te nauwe voorhuid.

Van de behandeling zelf herinnert hij zich. Bij de Arabieren is zeker sprake van besnijdenis na het optreden van Mohammed, stichter van het godsdienstig-sociaal stelsel de Islam. Vaak vormt de besnijdenis een hindernis voor degenen die zich tot de Islam willen bekeren, vooral als zij pas op latere leeftijd de waarheid van de Islam ontdekken. Tot slot is het de visie van Bento Clinics dat de klemmethode te ver afstaat van onze islamitische traditie van besnijden.