Besmettelijke aandoeningen door slechte hygiene

Berichten verspreiden zich dankzij internet vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. De Volkskrant gaat op zoek naar hele en halve onwaarheden en pr. Hygiene – Hygiëne is zo veelomvattend dat iedere poging tot definitie verzandt in vaagheid. Deze ziekten worden veroorzaakt door ziektekiemen die in de omgeving voorkomen en ons lichaam kunnen binnendringen.

Iedereen weet hoe slechte adem of zweetlucht afschrikt.

Besmettelijke aandoeningen door slechte hygiene

Door een slechte toilethygiëne kunnen deze bacteriën op voedsel worden overgebracht. Ziektes die je krijgt door overdracht van (huis)dier op mens noem je een zoönose. Door een goede hygiëne, met name handen wassen, is besmetting te voorkomen. Zoals je op dit plaatje kunt zien, nam men het ook in Amsterdam niet erg nauw met de hygiëne. De grachten werden gewoon gebruikt als open riool en niemand keek er van op als iemand, zoals dit jongetje, zijn behoefte deed in de gracht. Cholera was ook een ziekte, die door slechte hygiëne ontstond: besmette.

De hygiëne in die landen laat ook te wensen over.

Besmettelijke aandoeningen door slechte hygiene

En door die slechte hygiëne kunnen ziekten zich makkelijk verspreiden en mensen infecteren. De malariaparasiet komt na een steek door een besmette malariamug via het bloed in de lever en dringt later door in een rode bloedcel. Lees hier de begrijpelijke uitleg over een hoornvliesinfectie, zoals: de symptomen, oorzaak en behandeling. Lees patiëntverhalen en stel vragen.

Besmettelijke ziekten worden vooral via de handen overgebracht, door contact met toiletten, deurknoppen, winkelwagens, enzovoort. Mensen bleken zich meer bewust van het belang van persoonlijke hygiëne, maakten zich meer zorgen over de hygiëne van anderen (65%) en pasten hun gedrag aan (40 %). Met andere woorden gaat het om een kruisinfectie waarbij de ziektekiemen via besmette handen worden overdragen naar de zorgvrager. Ze kunnen vermeden worden door het correct en voldoende vaak wassen van de handen. Het hepatitis B virus (HBV) is van alle bloedoverdraagbare virussen het meest besmettelijke.

Spring naar Besmetting – Zoals de naam seksueel overdraagbare aandoening al zegt, kan de ziekte tussen partners worden overgedragen door seksueel contact. Bij slechte lichamelijke hygiëne en primitieve woonomstandigheden kan de besmetting betrekkelijk gemakkelijk zonder seksueel contact plaatsvinden. De ziekte wordt verspreid door in de uitgehoeste lucht zwevende bacteriën. Overigens zijn vooral mensen met verminderde weerstand vatbaar voor besmetting.

In het algemeen zijn jongeren vatbaarder dan ouderen. Daarnaast geldt dat de weerstand wordt verlaagd door voedselgebrek.

Besmettelijke aandoeningen door slechte hygiene

Slechte hygiëne en een krappe. De voornaamste bron van verspreiding is dan ook een slechte hygiëne. Bijvoorbeeld door niet je handen te wassen na een toiletbezoek of door het niet hygiënisch bereiden van eten.

Ze zijn al een paar keer een bron van besmetting geweest. Salmonellose is een besmettelijke darmziekte, veroorzaakt door een salmonellabacterie. Mensen raken besmet door het eten van niet of onvoldoende verhitte producten of slechte hygiëne rondom voedselbereiding. In uitzonderlijke gevallen kan de bacterie doordringen in de bloedbaan.

Hoewel magistraten bereid waren aan te nemen dat slechte hygiëne nadelig kon zijn voor de gezondheid van de burgers, hielden ze consequent vast aan de opvatting dat de pest een besmettelijke ziekte was, geen door slechte lucht veroorzaakte koorts. Bovendien waren ze ook bereid te geloven dat Gods toorn tegen. Campylobacteriose wordt veroorzaakt door besmetting met Campylobacter bacteriën (C. jejuni en C. coli) in besmet voedsel of water. Dit gebeurt bijvoorbeeld in landen met slechte riolering. Deze vorm van contaminatie kan tevens optreden door gebrekkige hygiëne bij voedselbereiding. In feite is hier vaak sprake van een fecale-orale besmetting (voorbeelden van ziekten die op deze manier worden verspreid zijn: salmonellabesmetting, hepatitis A, polio). Lang niet alle infectieziekten zijn overdraagbaar van mens (of dier) op mens, dit geldt alleen voor de besmettelijke ziekten.

Vlektyfus vormt een groep van besmettelijke aandoeningen die door de bacterie Rickettsia worden veroorzaakt. Mensen die vaak met kleerluizen zijn besmet, zijn mensen met een slechte persoonlijke hygiëne, mensen die zich niet regelmatig wassen, geen schone kleren aantrekken en mensen die in overbevolkte. Als je cholera oploopt, krijg je last van zeer ernstige buikloop. Vooral door een slechte hygiëne wordt de ziekte overgebracht. Malaria wordt overgebracht door een beet van een besmette mug.

De symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn en koude rillingen. In sommige gevallen kan malaria zelfs.