Bedrijfsjurist worden

De wens om bedrijfsjurist te worden is vrijwel nooit door materieel gewin ingegeven. Salarissen van counsel en advocaat zijn de afgelopen jaren wel naar elkaar toe gegroeid. Maar wie als senior medewerker in de advocatuur, zeg met zeven of acht jaar ervaring op zak, overstapt naar een functie onder. Het is belangrijk dat een jurist een goed onderbouwd juridisch advies geeft, zodat het bedrijf het advies overneemt. Een bedrijfsjurist is een vraagbaak voor alle werknemers binnen een onderneming.

Bedrijfsjurist worden

Als je bedrijfsjurist wilt worden kies je voor de (wo) studie Rechtsgeleerdheid. Om toegelaten te worden tot deze studie hoef.

Juristen die bedrijfsjurist willen worden moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden en een toetredingsprocedure volgen. Practice Group Legal Tech: Courante technologie inzetten op de juridische dienst. Wist je dat je bedrijfsjurist wilde worden ? Ik ben eigenlijk per ongeluk bedrijfsjurist geworden. Ik werkte aan het begin van een proefschrift en zag na een tijdje dat ik niet nog jaren op de universiteit wilde werken. Vervolgens ben ik met heel veel mensen in het.

Bedrijfsjurist worden

Ook zijn er interim- bedrijfsjuristen, die tijdelijk door bedrijven worden ingehuurd voor assistentie bij een specifieke project. Tijdens hun werk krijgen bedrijfsjuristen bijvoorbeeld te maken met risk. Die worden vaak pas geïnstrueerd op het moment dat een transactie gedaan moet worden, soms zelfs zonder aankondiging. Daardoor kan een juridische kwestie die op vrijdagmiddag aan het licht komt. Bedrijfsjuristen kunnen om een deadline te halen daarnaast de hulp inroepen van externe adviseurs. Dan ga je natuurlijk naar een advocaat. Grote bedrijven hebben vaak ook zelf een bedrijfsjurist in dienst.

Hij of zij geeft de directie raad in juridische kwesties, onderhoudt contacten met advocaten buiten het bedrijf en volgt juridische procedures op. De bedrijfsjurist helpt ook bij het opstellen van contracten en denkt mee na. Eind december verschijnt het laatste nummer van De Bedrijfsjurist van dit jaar. Hierin staat onder meer een overzicht van alle NGB-opleidingen voor het komende half jaar.

Voor legal professionals die bedrijfsjurist willen worden, heeft Peter een paar tips. Wat is zelf snel doorhad, is dat juridisch gelijk niet per definitie ook commercieel gelijk is. Als je in het bedrijfsleven werkt, moet je niet teveel blijven hangen in de juridische theorie. Soms is een juridische oplossing niet. Tot voor kort konden we spreken van “eenrichtingsverkeer”.

Bedrijfsjurist worden

Wie advocaat was, kon bedrijfsjurist worden maar (zo werd gewaarschuwd) … there was no way back. Dit verhoogde de drempel om de toga over de spreekwoordelijke haag te gooien. Kiezen voor het statuut van bedrijfsjurist was definitief.

Ik doe die training samen met een coach, Tess Bode. Zij doet de mensgerichte aspecten van de training, ik de taakgerichte, ik de output van het bedrijfsjuridische werk: wat wordt van bedrijfsjuristen verwacht. Wij zijn beide advocaat en bedrijfsjurist geweest. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden lieten Legadex en ZyLAB zien hoe data analyse software ingezet kan worden om bedrijfsinformatie weer te structureren.

Hoe grote hoeveelheden bedrijfsgegevens toegankelijk en rapporteerbaar kunnen worden gemaakt zodat je als bedrijfsjurist weer in control bent. In dit hoofdstuk worden eerst algemene aspecten van de bedrijfsjuridische afdeling besproken, met name de strategiebepaling en het zorgen voor zicht- baarheid van de afdeling. Als de klant een redelijk excuus heeft, kunnen regelingen worden getroffen voor het verlengen van de betalingstermijn. Het telefoontje kan door de bedrijfsjurist worden gevoerd.

De meeste juristen worden bedrijfsjuristen. Centraal in die functies staat het rechtskundig advies. Je giet allerlei handelingen in een juridisch correcte vorm. Als bedrijfsjurist verweef je dus het geldende recht in de strategie, beslissingen en activiteiten van de onderneming. Niet alle juristen in het bedrijfsleven zijn echter. Nooit eerder werden het profiel, het salaris en de verwachtingen van de bedrijfsjurist zo grootschalig en grondig in kaart.

Tools moeten eerst onderzocht en getest worden, trainingen moeten worden voorbereid en gegeven. Dat is iets dat ernstig en grondig moet gebeuren. De bedrijven kijken in eerste instantie naar de bedrijfsjuristen om hen daarin bij te staan. Vertalingen in context van "als bedrijfsjurist" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik zie je liever als bedrijfsjurist. As company counsel, I direct you to. Echt, ik wilde geen materialistisch ingestelde bedrijfsjurist worden.

Artikel 5 van deze wet stelt dat “de door de bedrijfsjurist verstrekte adviezen, ten gunste van zijn werkgever en in het kader van zijn functie van juridisch raadsman, confidentieel zijn”.