Bedreigend betekenis

Geen resultaten gevonden in de encyclopedie. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale. Woordenboek trefwoord: Bedreigend : betekenis, definitie, wiki, verklaring.

Bedreigend betekenis

De informatie staat overzichtelijk gepresenteerd. Zoek alle woorden van de Nederlandse taal op via de zoekfunctie van deze woordenlijst. Kan nuttig zijn bij oplossen van kruiswoordpuzzel of kwis. Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als bedreigend in het Nederlands.

De betekenis van bedreigend vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van bedreigend gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. Het draait om het al dan niet innemen van standpunten over polariseren, en niet zozeer om het voeren van een inhoudelijk debat over de betekenis en de gevolgen van polarisatie. Ik begin met een korte definitie van de term. Translation and Meaning of bedreigend, Definition of bedreigend in Almaany Online Dictionary of English-Dutch.

Misschien kennen we vooral wel die adolescenten voor wie het loslaten van de omnipotente ouderbeelden moeilijk is, omdat de ervaringen die ze thuis. In die zin komt een innovatie altijd bedreigend over ten aanzien van de verworven zekerheid en veiligheid. Het is dan trouwens de vraag, of het deelnemen aan een groep op zichzelf niet te bedreigend is voor dat groepslid, in die zin, dat hij er niet toe komt in de groep aan zijn problemen te werken. Wat is de betekenis van deelname aan een groep voor een cliënt uit die omgeving, gezien door de ogen van die omgeving? Coulrofobie is een angst voor clowns. Een clown kan met zijn uitvergrote uiterlijkheden en onvoorspelbare gedrag soms bedreigend overkomen. Deze angst wordt meestal ontwikkeld in de kinderjaren. De naam van de fobie is afgeleid van het Griekse koulon, "ledemaat", en het ervan afgeleide kolobatheron.

Een sokpop ziet er uit als een vriendelijk, niet- bedreigend wezen en. Vergelijkbare woorden die betrekking hebben op het woord bedreigend zijn: gevaarlijk, grimmig. De verminderde betekenis van formele en informele controle en veranderingen in waarden en normen hebben, in combinatie met een toename van de mogelijkheden om delicten te plegen, tot een bijna exponentiële groei van vooral. Dit beperkt zich niet tot de hinderlijke, maar niet direct bedreigende kleine criminaliteit. Hij heeft het begrip verworven dat gevoelens niet bedreigend hoeven te zijn, maar ook kunnen werken als bondgenoten.

Bedreigend betekenis

De meeste geïnterviewden konden (nog) niet zo. In de Romeinse wet was vastgelegd dat een generaal met een staand leger de Rubicon niet zomaar zuidwaarts mocht oversteken, omdat dit te bedreigend zou zijn. De zegswijze wordt tegenwoordig gebruikt in de betekenis dat bepaalde gebeurtenissen onherroepelijk in gang zijn gezet, en dat iets onvermijdelijks zal. RMO de betekenis van polarisatie meervoudig belichten, afhankelijk van de context waarin en hoe polarisatie zich voordoet. RMO-advies gelijktijdig met deze bundel verschijnt, is deze inleiding op de bundel beperkt. We willen geen samenvatting maken van de belangrijkste bevindingen, noch de. Het ligt eerder in de rede dat het octrooirecht wordt aangepast ten gunste van plantenverdeling dan dat kwekersrecht door wijziging ervan aan betekenis zou inboeten”, schrijft hij.

Verhagen benadrukt tevens dat de Europese Commissie is gevraagd bij de lopende evaluatie van het kwekersrecht rekening. Het meest kenmerkende van mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis is dat zij de gedragingen van anderen als opzettelijk in hun nadeel of bedreigend ervaren. Zij voelen zich vrijwel allemaal uitgebuit of bedreigd. Zonder redelijke gronden betwijfelen zij de oprechtheid van vrienden en kennissen. Vanuit biologisch oogpunt kun je stress zien als de reactie op een bedreigende situatie. Grotduiken of een lezing houden voor vijfhonderd mensen is voor de een ontspanning of een interessante uitdaging, voor de ander een regelrechte nachtmerrie. Het invullen van de confrontatiematrix gebeurt aan de hand van een weging. Dit wordt ook wel de beoordeling van de confrontatie genoemd.

In het voorbeeld hierboven is de weging ingevuld. Self-affirmation is gemanipuleerd door respondenten positieve feedback te geven op het resultaat van de test. Wrang genoeg konden we daarom snel een rol van betekenis spelen in het rampgebied”, zegt Deen. Binnen de OVSE leeft de hoop dat deze crisis de organisatie terug op de internationale kaart zet.

Hoogleraar De Wilde verwacht niet dat dat het geval zal zijn – het blijft een organisatie „met beperkt. Dan wordt de serie bedreigend : de betekenis wordt uitgeput tot onverschilligheid, verveling. Maar door het werk van Roels spreekt hier en daar een subtiele ironische distantie. Algemeen Staven Negen staat voor iemand die ervaring heeft met strijden en voor het gekwetst worden hierbij.

Je bent hierdoor op je hoede geworden en staat klaar voor de volgende aanval cq. De kaart geeft koppigheid en verzet aan tegenover een situatie of ervaring die je als bedreigend ervaart.