Ander woord voor preek

Nederlands) op mijnwoordenboek. Synoniem voor preek, ander woord voor preek. Hier vind je synoniemen van het woord preek. Onderstaande woorden hebben ongeveer dezelfde betekenis als het woord preek. Wanneer een homilie onderdeel is van de Mis, kan een preek ook onderdeel zijn van andersoortige vrome bijeenkomsten. Bij gebedsvieringen en retraites wordt veelal een preek gehouden, waarbij het onderwerp – anders dan in de Mis – vrij te kiezen is.

Ander woord voor preek

Bijzondere soorten katholieke preken zijn de vastenpredicaties en. Welke denominatie je ook bezoekt op zondag, er zal op een of andere wijze, kort of lang gepreekt worden. In de komende serie lessen zullen we dan proberen een en ander uit te diepen. In de meeste kerkdiensten gaat het om de preek, behalve wanneer het Avondmaal wordt gevierd waarover we later nog zullen spreken.

Een ander woord voor preek is woordverkondiging. De bijbel neemt hier een uitzonderlijk belangrijke. In de eerste preek kan hij meedelen dat de godheid niet werkt, in de tweede werkt zij zich een slag in de rondte, jaagt zij rusteloos op de ziel van de mens. In de derde preek is God slechts een ander woord voor leven, in de vierde kent hij alleen God zijn toe en veroordeelt hij al het geschapene tot onzijn. Niet alsof Mozes een ander Woord Gods gebracht zou hebben, een leer die met Christus in tegenspraak zou zijn. Een dienstbode noemt nimmer zijnen meester bij deszelfs naam, zonder er een of ander woord bij te voegen, dat zijnen eerbied te kennen geeft, en men durft den naam van den Opperheer van hemel en aarde met eene ligtzinnigheid uitspreken, welke aan verachting grenst! Daar zal nooit bijna een ander woord worden gehoord, dan, helaas!

O, wat zou het al iets vreeslijks zijn ze één half uurtje te horen schreeuwen! Of, aan de andere kant, u zult die heerlijke muziek horen en die liefelijke overeenstemming die er is onder al die hoge harpspelers. Ik kom tot een ander woord van aansporing. Ik zou u willen aansporen om dit verbond te onderzoeken. Krijg de kennis van dit verbond, maak het uw bezigheid.

Zoals de wil en eetlust gevoelige neigingen hebben tot goed, de eerste tot een rationeel, de tweede tot een waarneembaar goed, zo heeft de geest een. Alleen de preek wordt genoemd, verder niets. Met andere woorden het gaat in de eredienst vooral om de preek. Over deze vraag gingen de studenten met elkaar in gesprek.

De vraag is niet nieuw en dus luisterden we ook naar. Daarom is het nodig dat de liturgie verandert, dat de preek een andere vorm krijgt, de catechisaties geen catechisaties meer zijn, de vrouw in het ambt moet. De ander is gereserveerd, want past de beweging en waar zij voor staat niet te goed in het plaatje van de postmoderne, consumentistische cultuur waarin het. Het gaat mis met onze preken als we ons niet vol verwachting overgeven aan het Woord van God. Maar zou je dan niet beter andere woorden kunnen kiezen? Ik denk het niet,” zegt Paulus. Op deze manier komt de bedoeling hopelijk heel duidelijk over.

Hoe die vrouwen in Efeze zich op moeten stellen. Ik geloof niet dat ze meteen zullen gaan denken aan een algemene regel. Ik zou mijn woord vandaag willen beginnen met een soort “spielerei” op de zin : God schiep de mens naar zijn beeld. Zij hadden door hun woord of daad hen iets te zeggen. En dat geldt ook voor reformatorische jongeren, die graag afkomen op een oude predikant die hen iets te zeggen heeft. Preken met het oog op jongeren is volgens Pock geen kwestie van leeftijd.

Er speelt een andere vraag: is deze spreker of. Een preek is voor sommigen per definitie een donderpreek : veroordelend en moralistisch. Moeten we daarom het woord preek in de kerk niet afschaffen? Er zijn vele kerken die dat gedaan hebben. Zij gebruiken andere woorden : uitleg, verkondiging, overweging, meditatie.

Altijd maar dat christelijk-correcte gepraat over liefde, vriendelijkheid en respect. Zo klinkt het zeer be- kende woord van Jezus vandaag ineens heel anders dan vorige week. Je kunt dit woord van Jezus toch niet zomaar naast je. Petrus 5:7: Werp al uw zorg op Hem, want Hij zorgt voor u. Dit woord komt uit de eerste troonrede van Koning Willem-Alexander. Het zijn twee intrigerende woorden, die. De tegenstelling tussen beide wordt opgeheven, en het ene wordt het andere. Het woord dat in de eeuwigheid en de kracht van God thuishoort, wordt nu sterfelijk en zwak zoals mensen zijn. Het heeft de wereld van God verlaten en "het heeft.

Soorten preken, vormen waarin het woord gebracht kan worden. Spreken met betoon van Geest en kracht betekent dat God de woorden die gesproken worden in de harten van de toehoorders bekrachtigt door de Heilige Geest. In die zin kun je wel zeggen dat de ene christen een grotere zalving heeft dan de andere.