Ander woord voor herhaling

Nederlands) op mijnwoordenboek. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden?

Synoniem voor herhaling, ander woord voor herhaling. Hier vind je synoniemen van het woord herhaling.

Ander woord voor herhaling

Onderstaande woorden hebben ongeveer dezelfde betekenis als het woord herhaling. Een tautologie is een herhaling van een woord of uitdrukking door hetzelfde woord of uitdrukking, of door een synoniem woord of een synonieme uitdrukking. Als de tautologie niet zinvol is gebruikt, d. Tautologie In een zin kunnen woordherhalingen staan doordat je ongemerkt hetzelfde zegt, maar dan in andere woorden. Tautologieën kunnen betekenisvol zijn wanneer ze het gevoel dat de afzonderlijke woorden oproepen door de herhaling versterken. Dit is het geval in tautologische.

Die gang van zaken is zeker niet voor herhaling vatbaar. This procedure should certainly not be repeated in the.

Ander woord voor herhaling

TUINMAN, dat peisteren het Lat. Peisteren is thans pleisteren, hetgeen echter een ander woord is, zie plaasteren, doch het was vroeger zeer gebruikelijk, en werd ook wel paisteren geschreven: Wy sullen op de reis oock peisteren en rusten. Bij uitgestelde echolalie worden zinnen of woorden herhaald na een langer interval. Het betreft hier niet alleen de woorden van gesprekspartners, maar ook woorden van de televisie, radio enzovoort. De herhaling is gericht op het auditieve langetermijngeheugen en kan dus een andere functie hebben dan directe. Bij een perseveratie zal de patiënt een woord of een reeks van woorden hernemen na een andere tussenliggende zin.

Zo kon bijvoorbeeld in het totaal aantal taaluitingen van de patiënt 51,72 % zelfherhaling worden teruggevonden bij aanvang van de aandoening op de leeftijd van 55 jaar. Neem bijvoorbeeld de benadering van woordherhaling binnen het project. De mate waarin herhaling van woorden acceptabel wordt geacht, is een pragmatische kwestie die van taalgemeenschap tot taalgemeenschap, maar ook binnen een taalgemeenschap van genre tot genre kan verschillen. Bij schrijftrainingen leer je woordherhaling voorkomen. Bijvoorbeeld door in een volgende zin een verwijswoord met een vergelijkbare betekenis te gebruiken. Je gebruikt de herhaling (repetitio) om het woord extra nadruk te geven. Sommige docenten (ik) gebruiken de herhaling ook om aandacht te trekken: Ik begin…, ik be-gin…. Ja, dames en heren: de les is nu begonnen.

Als ik deze tekst aan het schrijven zou ik het trouwens totaal anders doen (maar ik ben ik, en jij bent jij), bijvoorbeeld:. Bekijk alle herhalingen van Een mooi woord voor oorlog uitgezonden op NPO 2 hier terug. Herhaling Een mooi woord voor oorlog.

Ander woord voor herhaling

TAALBESCHOUWING (DEEL 1): HERHALING.

Maak een ander woord met de letters van het woord. Maak met de letters een woord en zijn spiegelwoord. Kleur in het woord van de tweede kolom de letter die klinkt als … de c uit citroen sla. Door een misverstand moest Fouzia uren op Leila wachten. In de oude binnenstad van Utrecht kun je leuke winkeltjes vinden. Microfoons hebben vaak een of ander gebrek.

In de V echt kreeg een fuut een dikke vis te pakken. Noteer onder de woorden de juiste woord – soort. Heldendicht 2 = ander woord voor epos. Hoofdpersonen 1 = personen die belangrijke rol spelen in het verhaal. Hoorspel 2 = een toneelspel dat voor de radio opgevoerd wordt. Humoreske 2 = als het bij een verhaal om een humoristische gebeurtenis gaat. Verwerking Woordenschat Taalfontein 6. Als iets met de binnenkant naar buiten zit, is het. Als borden, schotels, kopjes en bekers allemaal.

Taalverwantschap – 6 Stijlfiguren – wewantmerel woordjesleren. Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder. De hartspier kun je niet bewust aansturen. Waar is de triceps een voorbeeld van? Deze spier kun je bewust bewegen.

Het bijwoord nog wordt onder andere gebruikt om (samen met andere woorden ) een aspect van tijd, herhaling, hoeveelheid of versterking uit te drukken.