Afvalwater in septische put

In de meeste gemeentes is een septische put nog een verplichting voor bouwers en verbouwers. Maar voor heel wat gebruikers is het niet duidelijk welk afv. Een bevriend aannemer zei ons toen dat we ons met dergelijk systeem heel wat reukhinder op de hals konden halen omdat menging van huishoudelijk afvalwater (bevat zepen) met water afkomstig van toiletten de werking van de septische put verhinderd. Daarom stelden we aan de architect voor om alle. Omgaan met huishoudelijk afvalwater.

Afvalwater in septische put

Waar moet je naartoe met huishoudelijk afvalwater ? Wanneer moet je een septische put plaatsen? Wat sluit je aan op de septische put in welke situatie? Waar naartoe met het huishoudelijk afvalwater ? Hoe en waar je huishoudelijk water dient af te.

Hallo, graag zou ik douche, lavabo, wasmachine, afwasmachine en andere aansluiten op mijn afloop van mijn septische put. Ligt er geen riolering in de straat, dan ben je in het collectief te optimaliseren buitengebied verplicht een septische put te plaatsen in afwachting van aansluiting op de riool. Zowel zwart als grijs water sluit je hier op aan.

Afvalwater in septische put

Zal er op jouw adres in de toekomst riolering komen? Dan moet je tot dan je afvalwater minstens lozen via een septische put voor alle afvalwater. Het is vanzelfsprekend dat huishoudelijk afvalwater terecht komt in een septische put.

Maar wist u ook dat er 2 verschillende soorten afvalwater zijn? We hebben enerzijds grijs water en anderzijds zwart water. Benieuwd naar het verschil tussen beide? Het effluent van de voorbehandelingsinstallatie dient aangesloten te worden op de aanwezige infrastructuur (afvalwaterriool, ingebuisde gracht, open gracht of sterfput).

In België en Nederland circuleren heel wat verschillende benamingen voor een septische put en andere opvang- en voorbehandelingsputten voor huishoudelijk afvalwater. In de tabel hieronder is getracht een opsomming te geven van de meest voorkomende termen en de omschrijving ervan. Een septische put of septic tank is een reservoir uit beton of pvc. Een verticale scheidingswand verdeelt het reservoir in twee interne compartimenten. Het afvalwater blijft in de septische put tot het vloeibaar wordt door de chemische reactie van bacteriën. Alle soorten afvalwater van uw woning, uitgezonderd regenwater.

De Vlaamse milieuwetgeving stelt dat je huishoudelijk afvalwater het best rechtstreeks loost naar de riolering, maar dit hangt af van gemeente tot gemeente. Is afhankelijk van bijvoorbeeld technische redenen (denk hierbij aan bezinking in het riool). De veiligste manier om te weten te komen of je een septische put mag.

Afvalwater in septische put

De eenvoudigste vorm van IBA is een septische put ontworpen voor de behandeling van uitsluitend sanitair afvalwater. Hoewel een septische put ook het water van één gezin of gebouw zuivert, is de zuivering minder ver. Is de aansluiting op de riolering niet voorzien, dan moet het afvalwater ter plaatse gezuiverd worden.

Pas daarna mag het geloosd worden in het opper- vlaktewater. De septische put werd plots een nadeel, omdat hij het afvalwater verdunde. Water dat te veel verdund in de RWZI terechtkomt, belemmert de goede werking van die installatie. Septische putten werden niet meer geplaatst en soms buiten dienst gesteld. Hoofdstuk 3 Private voorbehandeling van afvalwater. De verplichting tot het voorzien van een septische put vervalt voor. In een septische put of septische tank wordt het afvalwater van je huis verzameld.

Alle septische putten zuiveren het afvalwater van het toilet, soms ook ander huishoudelijk afvalwater. Is het verplicht om er een te hebben? Als de woning gelegen is in een rode zone op het zoneringsplan kan men niet aangesloten worden op het openbaar net en dient men zelf in te staan voor de zuivering van zijn afvalwater. Een dergelijke installatie noemt men een IBA ( individuele behandeling van afvalwater ). Artikel 4 : aansluiting met individuele behandelingsinstallatie. Sowieso stelt de Vlaamse milieuwetgeving dat je huishoudelijk afvalwater het best wegwerkt via de riolering, maar dit ​hangt af van zone per zone, en dan nog eens van gemeente tot gemeente.

Vlaanderen is bijvoorbeeld onderverdeeld in verschillende zones.