Aanpassingen in huis voor gehandicapten

Subsidie voor woningaanpassingen is mogelijk op grond van de " compensatieplicht" in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze regeling wordt door de gemeenten uitgevoerd. Zij hebben grote beleidsvrijheid. Daardoor kunnen verschillen tussen gemeenten fors zijn. Sommige huisaanpassingen zullen onder. Hoe (maar ook: waar?) wilt u straks wonen?

Aanpassingen in huis voor gehandicapten

Verleent u de zorg beneden bij de leefvertrekken of liever boven op de slaapverdieping? Of kunt u misschien toch maar beter verhuizen?

Let niet alleen op de noodzakelijke zorg voor de gehandicapte huisgenoot, maar zorg dat het ook voor de anderen in huis leefbaar blijft. Vergoeding voor woningaanpassing via Wmo. De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

Ook voor een woningaanpassing kunt u een beroep doen op de Wmo. Bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam. U kunt met een beperking langer – zelfstandig – thuis blijven wonen dankzij kleine of grotere aanpassingen aan uw huis.

Aanpassingen in huis voor gehandicapten

De kosten die een woningaanpassing met zich meebrengt, kunnen snel oplopen.

Mogelijk heb je recht op tegemoetkomingen die de kosten kunnen drukken. Dankzij aanpassingen in de woning kunnen mensen met een beperking (langer) zelfstandig blijven wonen. Voorbeelden Er zijn allerlei aanpassingen aan het huis mogelijk. Voor huis aanpassingen voor ouderen, mindervaliden en gehandicapten in omgeving Leiden gaat u uiteraard naar Barendse Leiden. Bij ons kunt u terecht voor zowel grote als kleine woning aanpassingen. Bij al onze werkzaamheden op het gebied van woon aanpassingen voor ouderen, mindervaliden en gehandicapten. Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige.

Gebruikt u (uw kind) hulpmiddelen voor een bepaalde activiteit in huis (bijvoorbeeld een rolstoel)? Heb je als chronisch zieke, gehandicapte of oudere ondersteuning nodig hebt in huis kan de WMO een oplossing bieden. Daarvoor is ook het Wmo-loket bij je gemeente. Je kunt bijvoorbeeld naast een aanpassing in huis in aanmerking komen voor, warme maaltijden of hulp in de huishouding. Voor al uw vragen over woningaanpassingen Een vakgebied waarbij techniek, ergonomie én persoonlijke beperkingen bepalen of een aanpassing adequaat is. Aanpassingen in het huis voor fysiek gehandicapten.

Veel aanpassingen zijn erop gericht om het lichaam niet teveel te belasten. Het is via de verzekering mogelijk om de aanpassingen vergoed te krijgen. Woningaanpassing voor gehandicapte uit WMO: wees mondig. Iemand die een handicap heeft, heeft recht op een woningaanpassing uit de Wet maatschappelijke Ondersteuning of WMO.

Aanpassingen in huis voor gehandicapten

Maar hoe gaat zo´n aanvraag voor een woningaanpassing voor een gehandicapte ? Hulpmiddelen en aanpassingen kunnen u helpen om activiteiten waarbij u moeilijkheden ondervindt, uit te voeren: een traplift om de trap te overbruggen, een beeldschermloep om tekst vergroot te lezen, een trilwekker om gewekt te worden, een aangepaste woning, auto, computer of fiets. Als een woningaanpassing nodig is, vanwege handicap of ziekte, dan zijn er drie mogelijke vergoedingsregelingen: de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de.

Het maakt voor de Wmo niet uit of de woningaanpassing plaatsvindt in een huurhuis of in een eigen huis. Als dat door een beperking of ziekte niet meer goed lukt, kan een woningaanpassing de oplossing zijn. Daarbij geeft de gids suggesties voor technische oplossingen in huis. De aanvraagprocedure voor een woningaanpassing wegens een lichamelijke handicap verschilt per gemeente. Ook maakt het verschil of het om een grote of een kleine aanpassing gaat. De Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning. U of uw kind kan zich door een handicap of een beperking niet meer goed redden in huis. Het Indicatieadviesbureau Amsterdam beoordeelt welke woonvoorziening of woningaanpassing geschikt is voor uw situatie.

Dit is de woning waar u als aanvrager of ouder van het gehandicapte kind staat ingeschreven.