3 Soorten liefde in de bijbel

God sprak over dit soort liefde toen Hij zei, dat een man zijn vader en moeder zal verlaten, gehecht zijn aan een vrouw, en zij zullen één vlees worden. Ook het Bijbelboek met de titel `Hooglied` gaat over seksuele liefde, die God bedoeld heeft voor in de huwelijksrelatie. De andere soorten liefde (Storge, Phileo, Agape ) kan. Filia, ziel, vriendschappelijke liefde, wederzijdse liefde op het sociale vlak. Agapè, geest, zegenende liefde, gevende liefde zonder enig eigenbelang.

Deze twee laatste voorbeelden zijn een bekend genre in het oude Midden-Oosten (cf. Ezech. 33:32 ). God heeft dat soort liefde geboden toen Hij zei dat een man zijn vader en moeder moest verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen één vlees zijn. Het Bijbelboek Hooglied gaat over de seksuele liefde die God heeft beperkt tot huwelijksrelaties.

Als we Bijbelse beschrijvingen van agape vergelijken met andere termen die in de Bijbel voor liefde worden gebruikt, krijgen we een beter begrip van de. De natuurlijke liefde die er tussen gezinsleden hoort te zijn, is in deze wereld helaas ver te zoeken. Waarom plegen zo veel aanstaande moeders abortus? Gods agape laat zch zien in het kruis van Christus. De agapè- liefde van God wordt nergens duidelijker dan bij Jezus Christus aan het kruis. Hij die de gestalte van God had, hield aan zijn gelijkheid met God niet vast, maar deed er afstand van. In de Griekse taal van het Nieuwe Testament bestonden er drie of vier woorden die allemaal in het Nederlands met “ liefde ” vertaald zijn.

3 Soorten liefde in de bijbel

Elk woord bezit echter een andere toepassing van liefde dat in ons het Nederlandse woord “ liefde ” niet tot uitdrukking komt. Waar komt de uitleg rond "Agape" en "Phileo" vandaan? Men verwijst naar de Goddelijke liefde van Joh. De oude Grieken hadden een even geraffineerde benadering van de liefde, waarin ze zes verschillende soorten onderscheidden.

Dit staat in schril contrast tot onze moderne opvatting van de liefde, waarbij we onder één vage term een enorm scala aan emoties, relaties en idealen scharen. De komende tijd zal ik gaan bloggen over liefde in de Bijbel. Over dit onderwerp is natuurlijk heel veel te vinden in de Heilige Schrift, en in heel veel verschillende soorten. Deze eerste blog gaat over de naastenliefde, volgens de Bijbel de belangrijkste. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik. Philia- liefde is een liefde die wél resultaat geeft, maar geen vrucht voortbrengt! Dat zegt Bijbelleraar Aad van de Sande.

Het is een liefde die je kunt hebben zonder wedergeboren te zijn. Zo is daar de lichamelijke liefde, door God bestemd voor het huwelijk tussen man en vrouw. Het woord liefde dekt verschillende ladingen. Doordat echter veel mensen de Gever van deze gave niet kennen, is het een liefde geworden die weinig meer om het lijf heeft.

Een liefde die buiten de veilige grenzen. Septuagint en Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament komt het 110 keer voor. Maar als je praktisch gezien deze dingen voor je vijanden doet, dan is dat toch anders dan liefhebben?

3 Soorten liefde in de bijbel

Dat alles kun je namelijk doen zonder enige warmte in je hart.

Die persoon zei ook dat er drie soorten liefde in de Bijbel vermeld staan: eros, philia en agapè. En de laatste vorm, agapè, zou dan liefde. Let goed op, Johannes 3 :16 is geen liefdesverklaring aan het adres van de zondige mens. Het Grieks kent namelijk vier onderscheiden soorten van liefde : 1. Leven in Verbondenheid (10) De taal van Gods liefde III. De werkelijkheid van Pink- steren is dat het nieuwe leven door de Geest is uitgestort in de gemeente. Niet mondjesmaat, maar in grote volheid.

De Bijbel beschrijft verschillende soorten liefde : eros, storge, phileos en agape liefde. Vraag: Heb je wel eens stilgestaan voor deze verschillende vormen van liefde ? Wij hebben in het Nederlands maar één woord voor verschillende soorten liefde. Terwijl iedereen snapt dat de liefde voor je postzegelcollectie een andere is dan die voor je partner.