Infiltratieput berekenen

Het artikel wordt aangevuld met een praktische case, waarop de te nemen stappen bij de berekening van een infiltratievoorziening worden toegepast. In de praktische case wordt een eengezinswoning met een bestaande horizontale dakoppervlakte van 60m² uitgebreid met een plat dak met een nieuwe. Heeft iemand een idee hoe groot de infiltratieput dan nog moet zijn? De berekeningen van de architect voor de infiltratieput zijn als volgt:- Dak Opp: 146 m². Dus, niet alleen je woning maar ook de rest van bouwelementen op je perceel moeten mee berekend worden. Hoe bereken ik mijn regenwaterinfiltratiepakket? Een pakket of systeem om regenwater te infiltreren bestaat meestal uit: 1 infiltratiekratten.

Een infiltratiekrat heeft een vrije inhoud (meestal is dit 190 liter). Deze wordt uitgedrukt in een buffercapaciteit, bergingscapaciteit. Continue reading “Infiltratieput berekenen”

Premie gescheiden riolering

De installatie heeft een permanent karakter en heeft een afvalwaterafvoerleiding ( gescheiden van de hemelwaterafvoerleiding) tot aan de rooilijn die grenst aan de openbare riolering. De aanvraag tot het bekomen van een premie moet schriftelijk gebeuren en kan slechts éénmaal per woning of lokaal toegekend worden. In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om het afvalwater apart te lozen in de riolering en het regenwater af te koppelen van de riolering. Als het niet mogelijk is om het regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de. Een gescheiden riolering : niets dan voordelen: Afwassen, een douche nemen, het toilet doorspoelen. Dat vervuild water moet eerst gezuiverd worden vooraleer het terug kan naar de natuur. Continue reading “Premie gescheiden riolering”

Aerobe stofwisseling

Aerobe stofwisseling Als het lichaam voldoende zuurstof heeft dan is het in staat om vet als brandstof te gebruiken. Dit wordt bètaoxidatie genoemd. Bètaoxidatie doet zich voor bij lactaatwaarden minder dan 2 mmol lactaat in het bloed. Anaerobe stofwisseling Bij een intensieve training gaat het systeem over van. Een organisme is aeroob wanneer het alleen in een zuurstofrijk milieu kan gedijen, omdat het zuurstof gebruikt ten behoeve van zijn metabolisme. Dit in tegenstelling tot anaerobe organismen, die voor hun stofwisseling geen zuurstof nodig hebben.

Aerobe stofwisseling

Men onderscheidt volgende types: Strikte aeroben vereisen moleculair. In de volgende paragrafen wordt hier kort op ingegaan. Vrij ATP In elke spier ligt in het cytoplasma een kleine hoeveelheid vrij ATP opgeslagen. Deze hoeveelheid is genoeg om twee tot vier. Continue reading “Aerobe stofwisseling”

Septische put bovengronds

Ze hebben een beperkte breedte van 72 of 88cm. De septic tank moet zo dicht mogelijk tegen het gebouw geplaatst worden en u moet kiezen voor een ondergrondse, half-ondergrondse of bovengrondse plaatsing. Hoe een septische put plaatsen en waaruit is deze gemaakt? Een ondergrondse septische put uit kunststof (PE = polytheleen) is makkelijk te plaatsen wegens beperkt gewicht corrosiebestendig onderhoudsvriendelijk : Aan deze putten blijft dankzij de gladde binnenkant niets kleve.

Via deze webshop van de firma Bollaert bieden we de meest courante tanks uit ons gamma aan, waaronder mazouttanks, dieseltanks, waterputten, watertanks en septische putten. Als u niet vindt wat u zoekt, neem dan zeker contact op zodat we samen voor een gepaste oplossing kunnen kijken!

Septische put bovengronds

De vermelde prijzen van de tanks en de opties zijn voor deze toepassingen. Continue reading “Septische put bovengronds”

Manieren om water te zuiveren

Er zijn twee manieren om water te zuiveren. De eerste manier is een natuurlijke manier die in normale omstandigheden vanzelf gebeurt. De tweede manier is een manier waarbij er tussenkomst van de mens nodig is. Beide manieren hebben elk hun voor en nadelen. Als het water dat je wilt drinken misschien vol zit met parasieten en bacteriën kun je het jezelf niet veroorloven om te beknibbelen op het zuiveren van water.

Hoe kun je thuis het leidingwater zuiveren ?

Manieren om water te zuiveren

Gefilterd water is nog (lang) geen gezuiverd water. De verschillende manieren om water te behandelen zijn grofweg de volgende: Gebruik van filterkannen. Geen vers water voorhanden, wat nu? In een sterk gemoderniseerd land zoals Nederland is de kwaliteit van water in het algemeen goed. Goed genoeg om direct uit de kraan te drinken. Continue reading “Manieren om water te zuiveren”

Roest in waterleiding verwijderen

Stroomt er roodbruin of blauwgroen water uit de kraan? Dat is een teken dat er roest in de waterleiding zit. Snel ingrijpen om erger te voorkomen! Chemisch repareren van door corrosie beschadigde galvanisé leidingen ( roestwater ). Problematiek: Corrosie in de waterleiding is een probleem waar heel wat huizen mee te kampen hebben.

Roest in waterleiding verwijderen

De geïnjecteerde minerale producten verwijderen de al aanwezige corrosie en vormen tegelijkertijd een beschermende laag. Kent er iemand een mogelijkheid om roestvorming in galvanische waterleidingen te verwijderen zonder de drastische afbraak en vervangingswerken. Scheikunde: De leiding die van de garage naar de badkamer loopt, is verroest (waarschijnlijk door het sterk ijzerhoudende grondwater). Ik dacht om het roest te verwijderen met HCl (29%) zoals in de handel te verkrijgen.

Continue reading “Roest in waterleiding verwijderen”

Hypotheek verhogen overwaarde

De overwaarde woning benutten kan bijvoorbeeld door je woning te verkopen. Wanneer je je huis verkoopt, komt de overwaarde daadwerkelijk vrij en kun je zelf beslissen waar je dit geld aan besteedt. Een andere mogelijkheid om overwaarde te benutten, is door je bestaande hypotheek te verhogen. Ook uw hypotheek hoeft niet altijd hetzelfde te blijven. Dan kunt u uw hypotheek mogelijk verhogen.

Zo kunt u op een eenvoudige manier extra geld besteden.

Hypotheek verhogen overwaarde

Zonder dat u uw spaargeld hoeft aan te spreken. U moet uiteraard de extra maandlasten wel kunnen betalen. De hypotheek verhogen wordt vaak gebruikt om een verbouwing te financieren. Huizenbezitters kunnen op deze manier geld maken uit hun woning, zonder deze te verkopen. Wanneer de woningwaarde hoger is dan de hypotheek ( overwaarde ), kan door de hypotheek te verhogen geld vrij gemaakt.

Continue reading “Hypotheek verhogen overwaarde”

Ander woord voor vrijwillig ter beschikking stellen

Nederlands) op mijnwoordenboek. Op deze pagina kun je zoeken in de puzzelwoordaanvragen inclusief het hele archief. Medepuzzelaar Koppelwerkwoord (Anoniem). Vrijwillig ter beschikking stellen (9). Om hieraan te kunnen voldoen kan niet anders dan gesnoeid worden in de personeelsbestanden van de betrokken politiezones. Er vallen met andere woorden geen naakte ontslagen.

Ander woord voor vrijwillig ter beschikking stellen

In de cijfers in onderstaande tabel is de huurprijs van de gebouwen die de verschillende politiezones ter beschikking hebben. Procedureregels in de aangezochte of de verzoekende staat Een verdragsluitende staat is er niet toe gehouden om buiten zijn interne wetgeving and administratieve praktijken te treden om informatie ter beschikking te stellen aan de andere verdragsluitende staat. Continue reading “Ander woord voor vrijwillig ter beschikking stellen”

Bestanddelen veevoer

Men ontwikkelde voor het mengen een wetenschappelijke grondslag en wist uiteindelijk veevoeders te produceren die aan nauw omschreven kwaliteitseisen. Voer voor dieren moet in principe aan dezelfde eisen voldoen als het voedsel voor mensen: voedzaam, smakelijk en veilig. Een uitgebalanceerd dieet is (ook) bij dieren van belang. Het streven is immers optimale productie van goed, lekker en veilig vlees. Eisen aan diervoeders zijn vaak zelfs nog strenger dan die aan de. De chemische samenstelling en voederwaarden van een groot aantal veevoedergrondstoffen zijn op meerdere punten geactualiseerd. Ook is een rekentool om voederwaarden van grondstoffen te berekenen online beschikbaar. Water bevat geen voedingsstoffen maar heeft een aantal onmisbare functies in de spijsvertering.

Continue reading “Bestanddelen veevoer”

Invloed cultuur op opvoeding

Hiermee zorgt opvoeding voor overdraging van culturele waarden en normen bij opeenvolgende generaties. De vraag hierbij is, wat is cultuur ? Deze culturele betrekkelijkheid geeft veel problemen bij het onderzoek naar en de theorieën over de invloed van opvoedingsklimaat of ouderschapsstijl. In Nederland leven veel ouders met een niet-Nederlandse achtergrond. Je wilt in je opvoeding aansluiten bij de maatschappij waarin je leeft maar je wilt je afkomst niet vergeten.

Normen en waarden zijn belangrijk binnen iedere cultuur.

Invloed cultuur op opvoeding

Daarbij kunnen er nog veel meer dingen van invloed zijn. U wilt in uw opvoeding aansluiten bij de maatschappij waarin u leeft maar u wilt uw afkomst niet vergeten. Sociologen, sociaal pedagogen en sociaal psychologen gebruiken het begrip socialisatie in plaats van opvoeding. Continue reading “Invloed cultuur op opvoeding”