Inkwartiering tweede wereldoorlog

Bij elke inkwartiering werd een inkwartieringsbiljet opgesteld waarop de naam van de ingekwartierde, de plaats waar deze was ingekwartierd en de naam van de kwartiergever was vermeld, zodat een vergoeding kon worden overgemaakt. Ook in de Tweede Wereldoorlog werden bijvoorbeeld in Nederland mensen. Kort gezegd, betekende dit dat Duitse soldaten, behalve in scholen en andere min of meer openbare gebouwen, ook bij particulieren konden worden. Om een antwoord op deze vragen te krijgen, zijn personen geïnterviewd bij wie tijdens de Tweede Wereldoorlog Duitse militairen ingekwartierd waren. Gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben veel inwoners van Bergh te maken gehad met inkwartiering van Duitse militairen.

Zij moesten dan woonruimte afstaan om Duitse militairen onderdak te verlenen. Continue reading “Inkwartiering tweede wereldoorlog”

Cementpapje maken

Omdat de vloer langzaam aan het slijten was, heb ik een cementpapje gemaakt en deze over de vloer gegoten om een harde toplaag te krijgen. Nu ligt het cementpapje al 2 weekjes. Mijn vloer is inmiddels al 2 weken aan het uitharden. Is het beter om de vloer eerst nat te maken met water, of is het verstandiger om eerst. Altijd als eerste een betonvloer (cement,grind,zand en water) een week laten uitharden en vervolgens zoals beschreven middels aanbranden (2 manieren mogelijk: strooi cement over de vloer en besproei dat met water of een cementpapje maken en uitstrijken) daarna een afdekvloer aanbrengen. Dus 2 m³ chape nodig Is het doenbaar deze chape zelf te maken met betonmolen of toch maar beter en gemakkelijker de chape kant en klaar te laten leveren.

Cementpapje maken

UPqJohSOw Vergelijkbaar 21 okt.

Continue reading “Cementpapje maken”

Interview maken

Tijdens een face-to-face interview is soms uit de situatie of uit de lichaamstaal op te maken wat mensen bedoelen. Dit is echter niet mogelijk als je een opname terugluistert of een telefonisch of e-mailinterview houdt. Vraag daarom subtiel door, zodat je verduidelijking, een voorbeeld of een uitgebreider. Voordat je interviews gaat afnemen is het belangrijk om goed na te denken over je interviewvragen. Deze zijn namelijk erg belangrijk om een goed interview af te kunnen nemen, waarmee je te weten komt wat je wilt weten voor je onderzoek. Informatie vergaren kun je op verschillende manieren.

Interview maken

Door het lezen van rapporten of het raadplegen van digitale bronnen, maar ook door het stellen van vragen. Oftewel door een interview af te nemen. Je kunt aantekeningen maken of het interview opnemen. Continue reading “Interview maken”